OPIEKA
DOMOWA INTEGRUM

Opieka może być świadczona w określone dni tygodnia , w godzinach ustalonych przed zawarciem umowy , doraźnie – w wypadku wyjazdu bliskich np. na weekend , urlop itp Oferujemy również opiekę całodobową z zamieszkaniem opiekuna w domu podopiecznego.

Zakres świadczonych usług ustalimy wspólnie z Państwem na podstawie ankiety i wizyty opiekuna medycznego. Pozwoli to określić potrzeby i dobrać opiekuna dla Państwa Bliskiego.

 1. Toaleta ciała podopiecznego, zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
      pomoc w zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych,
 2. Podawanie leków, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych,
 3. Przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety chorego, utrzymanie pomieszczeń chorego w czystości,
 4. Wspieranie psychiczno-pedagogiczne, edukacyjno-terapeutyczne,
      podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań chorego,
 5. Pomoc w czynnościach domowych takich jak: pranie, sprzątanie, odkurzanie,
      robienie zakupów, płaceniu rachunków,
 6. Pomoc w sprawach urzędowych ( ZUS, NFZ, Urząd Skarbowy, Bank, Poczta )
 7. Towarzyszenie podczas wizyt lekarskich.